Tek svaki drugi obeleli od dijabetesa uzima terapiju

- Intervjui - Tek svaki drugi obeleli od dijabetesa uzima terapiju

Nepridržavanje terapijskog režima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija poput srčanog i moždanog udara, slepila, amputacija, neuropatija i popuštanja funkcije bubrega. Doktorka objašnjava da su razlog loše komplijanse, odnosno nepridržavanja propisane terapije, ubrzan tempo života, radne i druge obaveze, needukovanost pacijenta kao i terapija koja nije prilagođena pacijentovom načinu života..

Nepridržavanje terapijskog režima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija poput srčanog i moždanog udara, slepila, amputacija, neuropatija i popuštanja funkcije bubrega.

Za razliku od onih stariji insulina čije dejstvo nije bilo predvidivo, danas ako vi pravilno date insulin, jedete i živite jednim normalnim ritmom, insulini savremeni deluju predvidivo.

Doktorka objašnjava da su razlog loše k omplijanse, odnosno nepridržavanja propisane terapije, ubrzan tempo života, radne i druge obaveze, needukovanost pacijenta kao i terapija koja nijeprilagođena pacijentovom načinu života.

„Osnovna terapija, bilo koja, mora da bude prilagođena pacijentu i zato je veoma bitan razgovor. Pacijenti neki kažu: doktor me ništa ne pita, daje mi terapiju a nije me ništa pitao, da li imam 2 obroka ili 3, da li živim sam ili mi neko kuva, da li sam uopšte fizički aktivan. Te neke osnovne stvari mi moramo da saznamo od pacijenta. Moramo da pitamo i kakav će život da bude, ne samo da li pacijent radi već i koliko poslova radi, koliko sati provede u poslu. Da li spava redovno… to je sve nešto što moramo da znamo kada određujemo terapiju“, navodi doktorka Beljić Živković.
U kojoj će se meri pacijent pridržavati terapije zavisi od toga koliko je doktor uspeo pacijentu jednostavno da objasni čemu svaki lek služi, da izbor lekova prilagodi pacijentu, da mu objasni kako sebe da proverava i kontroliše. Kako doktorka Beljić Živković dalje navodi, lekari najčešće greše što misle da ih pacijenti razumeju i da su zapamtili sve šta su rekli, a nisu mu sve to zapisali. Obolelima od dijabetesa život značajno olakšavaju savremeni insulini koji omogućavaju fleksibilnost terapije a time i bolju komplijansu, ističe endokrinolog Teodora Beljić Živković.
„Za razliku od onih stariji insulina čije dejstvo nije bilo predvidivo, danas ako vi pravilno date insulin, jedete i živite jednim normalnim ritmom, insulini savremeni deluju predvidivo. Zbog toga mi svakoga ko zadovoljava uslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prevodimo na nove, stabilne, predvidljive insuline koji su stalnog dejstva, bez varijabilnosti, manje izazivaju padove i povećanja šećera. Pacijent se dobro oseća i ima poverenje u taj insulin, oseća se sigurno da može da ga i sam podesi, malo poveća ili malo smanji“, objašnjava Teodora Beljić Živković, endokrinolog KBC „Zvezdara“.
Uspešna kontrola dijabetesa može se ostvariti samo uz poštovanje celokupnog terapijskog postupka koji obuhvata: odgovarajuću ishranu, redovnu fizičku aktivnost, svakodnevno praćenje koncentracija šećera u krvi, kao i dobru saradnju pacijenta i lekara. Dijabetes je među vodećim uzrocima smrtnosti, a od njega boluje oko 710.000 ljudi u Srbiji.

Izvor: Zdrava i prava

Остави коментар