Šta je dominantnije da se u Srbiji dobije dijabetes genetska dispozicija ili stres?

- Intervjui - Šta je dominantnije da se u Srbiji dobije dijabetes genetska dispozicija ili stres?