Šta sve treba da uradimo kako bismo prevenirali dijabetes?

- Intervjui - Šta sve treba da uradimo kako bismo prevenirali dijabetes?