Pored regulisanja šećera u krvi, treba zaštititi bubrege i srce: Nove preporuke za lečenje dijabetesa

- Intervjui - Pored regulisanja šećera u krvi, treba zaštititi bubrege i srce: Nove preporuke za lečenje dijabetesa

TERAPIJA dijabetesa tipa dva, i pored velikog broja lekova koji su dostupni pacijentima u Srbiji, i dalje je izazov, jer pacijenti često imaju i udružene bolesti, poput problema sa srcem i bubrezima.

Od 700.000 obolelih od dijabetesa u Srbiji, oko 90 odsto ima dijabetes tip 2. Profesor dr Teodora Beljić Živković, direktor Klinike za interne bolesti Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara”, kaže da gotovo svi oboleli od dijabetesa tipa dva, uz osnovnu bolest, imaju i povišene masnoće u krvi, devet od 10 pacijenata su gojazni, dok šest od 10 njih ima hipertenziju.

  • Sve su to faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, a pre svega popuštanja srca, koje se javlja kao najranija i najčešća komplikacija dijabetesa tipa dva – objašnjava prof. dr Beljić Živković.

Prema statističkim podacima, kod šestoro od 10 pacijenata sa dijabetesom tipa dva, srčana slabost se javlja kao najranija kardiovaskularna komplikacija, pre infarkta ili šloga. Dodatno zabrinjava to što se kod sedmoro od 10 pacijenata, pet godina nakon postavljanja dijagnoze dijabetesa pojavljaju znaci popuštanja srca. Na osnovu toga procenjuje se da će sedmoro od osmoro pacijenata umreti u prvih pet godina, ako im se uz dijabetes javi i srčana slabost.

Sve to stvara dodatni problem prilikom izbora adekvatne terapije za regulisanje glikemije kod pacijenata koji već imaju oštećenu funkciju srca ili bubrega.

  • Cilj moderne terapije dijabetesa u današnje vreme nije samo uspostavljanje adekvatnog nivoa šećera u krvi, već i smanjenje kardiovaskularnog rizika – kaže prof. dr Beljić Živković. – To su i nove evropske i internacionalne preporuke za lečenje dijabetesa, upravo zbog toga što oboleli imaju veoma visok rizik od razvoja ateroskleroze, hipertenzije, a samim tim i veći rizik za popuštanje srca, srčani i moždani udar.

Bilo bi idealno kada bi stručnjaci imali lek koji bi, pored efikasnog regulisanja nivoa šećera u krvi, dodatno štitio bubreg i srce obolelog, smatra prof. dr Beljić Živković. Takvi lekovi postoje. U Srbiji su registrovani od 2014. godine, ali se još ne izdaju o trošku osiguranja.

  • Najveća prednost tih lekova je što dugoročno sprečavaju oboljenja srca i bubrega, pored toga što regulišu metaboličke probleme koji idu uz šećernu bolest – kaže prof. dr Beljić Živković. -Oni deluju preko bubrega, povećavajući izlučivanje šećera i soli urinom, što dovodi do eliminacije viška kalorija i vode, smanjenja telesne težine, pritiska i opterećenja srca. Ovo je posebno značajno, jer je poznato da uobičajeni lekovi za lečenje dijabetesa, kao što su insulin i sulfonilureja, dovode do povećanja telesne težine.

SKUPE KOMPLIKACIJE

Najvećim delom zbog toga što je to prolično masovna bolest, a i zato što je prate brojne komplikacije, dijabetes nameće veliki ekonomski teret svim zdravstvenim sistemima i čitavom društvu. Troškovi zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa su dva do tri puta veći u odnosu na osobe koje nemaju dijabetes. Troškove uvećava lečenje komplikacija dijabetesa koje je adekvatnom terapijom moguće sprečiti.

IZVOR: Novosti.rs

Остави коментар