50 godina endokrinologije KBC “Zvezdara”

- Stručna edukacija - 50 godina endokrinologije KBC “Zvezdara”

Ja radim u KBC “Zvezdara” na KO za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma od 1986 godine. Imala sam divne učitelje, sa svojim posebnim lekcijama iz struke i života: Prof Desu Mijalković Stambolić, Prof Gordanu Prelević, Mirka Vircburgera, Bogdana Burića i Prof Georginu Pudar. Svoja saznanja o hormonima stekla sam od Ljiljane Balint Perić, šefice endokrinološke laboratorije i moje drage prijateljice. Na odeljenju su radile divne sestre sa kojima održavam tople odnose: Zorica, Zurka, Jagoda, Dobrila, Dobrinka, Duška. Mnogi mladi lekari su se edukovali na ovom odeljenju i počeli svoja prva istraživanja kroz magistarske radove. Spomenuću samo neke: Antonela Sabati Rajić, Danijela Tatović, Branka Arsenović, Ana Bulatović, Sanja Lokas, Katarina Stefanović.
Mislim da je važno da se održava tradicija. Endokrinološka služba u Gradskoj bolnici osnovana je pre 50 godina, inicijativom Prof dr Desanke Mijalković Stambolić. Ona je 1971 godine. prešla sa VMA i formirala Odsek za endokrinologiju na Internom odeljenju Gradske bolnice. Na odseku je radila sama sa 3 sestre – Zurkom, Bisom i Zoricom, a uskoro je dobila i prvog doktora, Gordanu Prelević 1973 godine. Oformila je endokrinološku laboratoriju sa Ljiljom Perić, Kristinom i Duškom. Redom su se zapošljavali ostali lekari: Georgina Pudar, Miroslav Vircburger, Bogdan Burić. Na odeljenje je 1981 godine došla i Snežana Mladenović, naš prvi administrativni radnik i žena za sve, koju mnogi nazivaju “sestra Sneža”. Profesorka Desa nas je napustila krajem 2020 godine, ostavljajući nam Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u KBC “Zvezdara”, da ga unapređujemo.
Na odeljenju danas radi 7 lekara na neodređeno vreme: Asist mr dr Marina Anđelić Jelić, Dr Biljana Jojić, Asist dr sci Miljanka Vuksanović, Asist dr Milica Marjanović Petković, Dr Jelena Stojanović i dr Ana Cvetkov. Dr Branka Arsenović nastavlja da se bavi endokrinologijom starih na KO za gerijatriju. Imamo 3 asistenta koji će prerasti u 3 docenta u narednih 5 godina. Time smo sačuvali nastavnu bazu interne medicine Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. U narednih 5 godina svi će biti subspecijalisti, endokrinolozi.
Na poslu se uvažavamo, a privatno se družimo. Tako smo uspele da sačuvamo ugled kliničkog odeljenja, u ovo čudno i teško vreme. Teško pošto smo suočeni sa pandemijom Kovid virusne infekcije. U prethodnoj godini smo više radile u crvenoj zoni, u smenskom radu, nego što smo se bavile endokrinologijom. Čudno vreme pošto se ove godine obeležava 100 godina od otkrića insulina, a raste broj obolelih od predijabetesa i dijabetesa.
Mi se trudimo da održimo struku, iako više lečimo kovid pneumoniju, nego dijabetes. Trudimo se da gledamo u budućnosti i da iznađemo nove načine lečenja obolelih u vreme pandemije. Zbog toga on line kurs “Inovacije u dijabetesu nakon 100 godina insulina i kovid-19 pandemije” organizujemo sa Medicinskim fakultetom u Beogradu. Predavanja će moći da se prate preko YouTube kanala do marta 2022. Ključne reči za nalaženje sitea su Endokrinologija KBC Zvezdara YouTube ili

Svako ko želi da odsluša ovaj kurs, može to uraditi. Ko želi da dobije bodove za licencu, trebalo bi da reši test sa 50 pitanja. Dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za kontinuiranu edukaciju medicinskog fakulteta u Beogradu na tel: 011 3636363 ili 0113636364, ili na mail: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
Zahvaljujemo se farmaceutskoj kompaniji Novo Nordisk d.o.o. na moralnoj i tehničkoj podršci.

Share:

Остави коментар