Author: Administrator

- Articles posted by Administrator

Prof. dr Teodora Beljić Živković učesnik panela o dijabetesu na HEALTH UP konferenciji

Poster Image
Dijabetes je jedina pandemija koja traje pre i posle korone. Inovativne terapije spasavaju živote, ali moramo da radimo na prevenciji gojaznosti, koja je jedan od vodećih faktora rizika za dijabetes, saglasni su učesnici trećeg panela na najvećoj regionalnoj konferencije na temu zdravlja i zdravog života – „Health up“. O novim terapijama i lekovima, njihovoj dostupnosti,[...]
-->>>

GLP 1 RA (Glucagon Like Peptide 1 – Receptor agonisti) – lekovi za lečenje dijabetesa tip 2 i gojaznosti

GLP 1 RA (Glucagon Like Peptide 1 – Receptor Agonisti) - lekovi za lečenje dijabetesa tip 2 i gojaznosti
Prvo je otkriven GIP, 1970. godine. To je peptid sa 42 aminokiseline i sekretuje se iz enteroendokrinih K ćelija koncentrisanih u duodenumu i proksimalnom jejunumu. K ćelije prve odreaguju na hranu. Potom je otkriven GLP-1, 1983. godine. To je crevni hormon sa 30-31 aminokiselina. Nakon obroka, enteroendokrine L ćelije u ileumu i kolonu sekretuju dve[...]
-->>>

Izmena životnog stila, bez kojeg lečenje dijabetesa neće biti uspešno

Izmena životnog stila, bez kojeg lečenje dijabetesa neće biti uspešno
Zar je moguće da ima nečeg novog u preporukama za životni stil osoba sa dijabetesom? Da li se preporuke odnose samo na njih, ili je to nešto što svaka zdrava osoba može da prihvati? Ovo je originalni dijagram koji stoji u 2022 preporukama američnog i evropskog udruženja za dijabetes.   Jako šareno i lepo, ali[...]
-->>>