Biografija

- Biografija

Rođena je 24.12.1959. godine u Beogradu, od oca Miloš Beljića, sada ambasadora u penziji, i majke Dobrinke Krstić Beljić, akademskog slikara. Sa ocem diplomatom, boravila je 4 godine u Tokiju (1965-1969), gde je pohađala Seisen International School, i 4 godine u Kalkuti (1974-1978), gde je završila Cambridge “O” Level u Loreto House i započela studije medicine na Calcutta Medical College. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1984 godine.

Zaposlena je na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za interne bolesti KBC “Zvezdara” u Beogradu od 17. 4. 1986 godine. Izabrana je za asistenta u redovnoj nastavi za predmet interna medicina, nastavna baza KBC “Zvezdara”, 16.11.1996. Redovni profesor je na medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 19.4.2018 godine, za predmet interna medicina.
Trenutno je pomoćnik Direktora za obrazovnu i naučno istraživačku delatnost KBC »Zvezdara« (od 16.07.2015). Direktor je Klinike za interne bolesti KBC »Zvezdara« od 10.10.2016. godine.
Usavršavanja, humanitarni i profesionalni rad je emotivno bio podeljen između menopauze i dijabetesa. Prof dr Desanka Mijalković Stambolić, rano ju je uključila u rad Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda. A, zahvaljujući Prof dr Gordani Prelević, stručno se usavršavala na više klinika u Londonu, za oblast menopauze i policističnih jajnika. Prvi kamp za decu obolele od šećerne bolesti organizovala je sa višom medicinskom sestrom Vidom Knežević u Mitrovcu na Tari 1989. godine. Kampove za odrasle sa dijabetesom organizuje od 2002. godine sa višom medicinskom sestrom Gordanom Jovanović i sa Snežanom Mladenović. Predsednik je bila Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda od 1995 – 2003 godine, a Predsednik Dijabetološkog Saveza Srvije od 2004 – 2009 godine. Istakla se organizovanjem TV škole o dijabetesu i merenjem šećera u romskoj populaciji. Ovakav angažman je ipak opredelio da se danas, pre svega bavi problemima vezanim za život ljudi sa dijabetesom.