semaglutida

- Posts tagged: semaglutida

GLP 1 RA (Glucagon Like Peptide 1 – Receptor agonisti) – lekovi za lečenje dijabetesa tip 2 i gojaznosti

GLP 1 RA (Glucagon Like Peptide 1 – Receptor Agonisti) - lekovi za lečenje dijabetesa tip 2 i gojaznosti
Prvo je otkriven GIP, 1970. godine. To je peptid sa 42 aminokiseline i sekretuje se iz enteroendokrinih K ćelija koncentrisanih u duodenumu i proksimalnom jejunumu. K ćelije prve odreaguju na hranu. Potom je otkriven GLP-1, 1983. godine. To je crevni hormon sa 30-31 aminokiselina. Nakon obroka, enteroendokrine L ćelije u ileumu i kolonu sekretuju dve[...]
-->>>